Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de houder van deze website zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen ze niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De houder van deze website garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De houder van deze website wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN

Wanneer de houder van deze website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. De houder van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

INFORMATIE GEBRUIKEN

De houder van deze website behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

WIJZIGINGEN

De houder van deze website behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 • Doe de rendementcheck!

  rendementcheck

 • 7 redenen om voor worlds of fun te kiezen:

  1. Worlds of Fun garandeert het hoogst haalbare rendement op uw locatie
  2. Worlds of Fun heeft een eigen service app voor storingsmeldingen
  3. Worlds of Fun heeft een eigen, deskundig serviceteam
  4. Worlds of Fun plaatst in geheel Nederland speelautomaten
  5. Worlds of Fun levert speelautomaten die aansluiten bij de wensen van uw klant
  6. Worlds of Fun heeft ruim 60 jaar ervaring in de speelautomaten branche
  7. Worlds of Fun verzorgt, waar mogelijk, de jaarlijkse vergunningaanvraag voor speelautomaten
 • Automaten

  Of u het nu een gokkast of fruitautomaat noemt, een speelautomaat heeft een toegevoegde waarde voor uw horecabedrijf. Gasten waarderen dit amusement in een café, restaurant of hotel. Een automaten neemt weinig ruimte in en is dus bijna altijd wel te plaatsen. Misschien worden dit wel de best renderende vierkante meters van uw onderneming.
  Worlds of Fun biedt een aantrekkelijk programma aan machines en een 24/7 servicedienst.

  Bel mij svp

 • Service

  Worlds of Fun investeert in de nieuwste apparaten, met een hoog rendement. Mocht er toch een storing voorkomen, dan is onze servicedienst volledig thuis in het repareren en onderhouden van alle bekende kansspel- en amusementsautomaten. Ons team van servicemedewerkers en monteurs staat 365 dagen per jaar paraat en is op diverse manieren bereikbaar: persoonlijk, via de meldcentrale en via onze service APP voor de smartphone. Door eventuele problemen snel te verhelpen zorgen we er voor dat er maximaal gespeeld kan worden: Play the game!

 • Worlds of Fun

  Een jarenlange ervaring in speelautomaten en gokkasten, die al drie generaties terug gaat, aangevuld met een persoonlijke benadering en topservice, maakt de keus wel heel gemakkelijk.
  Worlds of Fun biedt altijd een verrassende oplossing voor uw wensen wanneer het om automaten met een aantrekkelijk rendement op uw locatie gaat. Wij selecteren telkens weer de laatste trends op het gebied van speelautomaten en garanderen de hoogst haalbare omzetten binnen uw bedrijf. Zo bedienen we horeca ondernemers in Nederland naar volle tevredenheid.

Menu